Контакт: тел: 076/ 299 – 636
е-маил: kitanovski.blagoja@gmail.com

Образование

Дипломиран архолог на Катедрата за Историја на уметност со Археологија при Филозофски факултет, Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје.

Работни искуства

2014 Голема пешт – Здуње, палеолитски локалитет; Антички театар Скупи
2013 Голема пешт – Здуње; Мала и Голема Баланица, палеолитски локалитети, Сиќево – Србија
2012 Голема Пешт – Здуње; Источна Некропола – Скупи
2009 – 2011 Источна некропола – Скупи
2010 Скопско Кале
2008 – 2009 Музеј на град Скопје, волонтер археолог докоментирање и инвентарирање на движни археолошки наоди од Таорисиум – Таор
2008 Источна некропола Скупи
2007 Скопско Кале
2006 Таурисиум , Таор – Скопје ; Маркови кули , Водно – Скопје
2005 Маркови Кули
2004 Тумба Маџари – Скопје