За било какви прашања во врска со активностите на ЦИП, можете да нè контактирате преку следната контакт форма: