Тековни и идни соработки со институции во Италија, Чешка и Србија

Јуни, 2018

Изминативе две недели имавме предавања и состаноци во повеќе институции во Италија, Чешка и Србија, поврзани со презентацијата на предисторијата во Македонија, како и со нашите тековни и идни соработки. Ова е плакатот што колегите од Универзитетот во Јужна Бохемија го подготвија за предавањата.