Предисторија на Балканот - конференција

22.12.2021

На 22-ри декември Центарот за истражување на предисторијата ја одржа 7-та конференција за предисториска археологија, а која оваа година е насловена како „Предисторија на Балканот“. На овој настан учествува археолози, археоботаничари, археозоолози и антрополози од Англија, Германија, Италија, Шпанија, Австрија, Романија, Словенија, Хрватска, Србија, Бугарија, Грција и Македонија.
На конференцијата беа презентирани тековните истражувања и најновите резултати поврзани со животот на предисториските заедници, од палеолитот до железното време. Поради својот меѓународен карактер овој настан се одвиваше на англиски јазик. Конференцијата е финансиски подржана од Министерството за култура, а во нејзината реализација свој придонес има и културниот центар Јадро.
Подолу може да се спушти програмата на конференцијата со апстрактите од презентациите.

Програма на конференцијата и апстракти