Предавање за предисториски тумби на Балканот

02.06.2017 (10:00)

Лабораторија за дендрохронологија - Цирих

На 02.06.2017 во Лабораторијата за дендрохронологија во Цирих ќе одржиме предавање за предисториските тумби и наколни живеалишта на Балканот. Интересот на швајцарските археолози за балканската предисторија е голем и веруваме дека солидно ќе ги презентираме најновите сознанија за локалитетите формирани покрај реки, мочуришта и езера.