Посета на амбасадорката на Швајцарија на локалитетот Плоча - Миќов Град

Плоча - Миќов Град

Во текот на нашето истражување на локалитетот Плоча – Миќов Град на Охридското Езеро имавме посета и од амбасадорката на Швајцарија.

Имајки ги предвид потенцијалите на истражувањето и добиените резултати, таа ја истакна подршката на швајцарската амбасада за нашиот проект. Добиените впечатоци амбасадата ги пренесе и на својот вебсајт.