Повик за обука во сферата на зооархеологијата

28.04.2017 – 12:00 ч

Филозофски факултет во Скопје

Почитувани колеги, би сакале да ве известиме дека во моментот е отворен повик за апсолвенти и постдипломци за обука во сферата на зооархеологијата. Оваа обука се врши во рамки на ERC проектот на Институтот Биосенс, во кого неодамна се вклучи и ЦИП. Обуката ќе се изведе во форма на курс во Лабораторијата за биоархелогија при Институтот Биосенс, како и преку практична работа со зооархеолози во Македонија. Интервјуата ќе се вршат на 28.04.2017 во 12:00 на Филозофскиот факултет во Скопје. Сите заинтересирани кандидати треба да испратат мотивационо писмо и биографија до 26.04.2017 на следната адреса: info@cip-cpr.org