Покана за конференција „Неолитот во Македонија III“

Археолошки музеј на Македонија

Ни претставува особена чест да ве поканиме да учествувате на конференцијата „Неолитот во Македонија III“ што ќе се одржи на 13.12.2017 во Археолошкиот музеј на Македонија.
Претходните изданија на оваа конференција потврдија дека неолитот во Македонија активно се истражува и постојат многу отворени прашања поврзани со почетоците, карактерот и крајот на овој мошне комплексен предисториски период. Последниве години сме сведоци на поинтензивни проучувања на неолитот во Македонија, но и во околината, така што се добиваат бројни податоци што ја надополнуваат или менуваат сликата за демографските, економските, архитектонските, социјалните, климатските, симболичките и обредните аспекти на неолитот.
Во исто време, голем дел од поранешните истражувања на неолитските населби остануваат недоволно елаборирани меѓу археолошките кругови, со оглед на богатството на материјална култура и архитектонски податоци што сè уште изискуваат подетално презентирање и толкување. Во таа смисла конференцијата „Неолитот во Македонија III“ ќе биде одлична можност да се претстават тековните истражувања, но и новите видувања на податоците од постарите ископувања, и воедно да се отворат дискусии што ќе придонесат за подобро разбирање на неолитот.
За учество на конференцијата е неопходно да го потврдите вашето присуство и да испратите наслов и апстракт од вашето излагање, најдоцна до 15.11.2017. Насловот и темата треба да се однесуваат на материјалната култура, населбите, географијата или на економските, социјалните, симболичките и климатските процеси карактеристични за неолитот во Македонија. Големината на апстрактот не треба да изнесува повеќе од 200 збора, и заедно со вашето целосно име и институција треба да го испратите на следната адреса: centerforprehistoricresearch@gmail.com
Во рамки на конференцијата ќе се презентира зборникот на трудови од минатогодишното издание, а после нејзиното завршување ќе се публикува нов зборник што ќе претставува сублимат од најновите истражувања и сознанија на македонските и странските археолози. Овој настан е во организација на Центарот за истражување на предисторијата и Археолошкиот музеј на Македонија, а финансиски е подржан од Министерството за култура. За учество на конференцијата нема да се наплаќа регистрација, а ќе може да присуствуваат сите заинтересирани колеги и студенти. На учесниците од другите градови во Македонија ќе им бидат покриени трошоците за транспорт поврзани со конференцијата.